Eleonora Kubani

Mojí filozofií je navrhovat architekturu a interiérový design s cílem vytvořit unikátní prostor a speciální atmosféru. Věřím, že je důležité, abych úzce spolupracovala se svými klienty s cílem dosáhnout hlubšího porozumění, jejich potřebám a životnímu stylu.

Bio